Poslovanje klikom
FactumERP
FactumERP je skup međusobno zavisnih podataka i informacija o cjelokupnom poslovanju tvrtke, a ujedno i skup podinformacija dijelova sustava gdje svaki za sebe predstavlja zaokruženu cijelinu.

Proizvođači i distributeri svakako profitiraju od razvoja FactumERP poslovne platforme, jer im to omogućava da iskoriste priliku te formuliraju i predlože nove strategije razvoja.

FactumERP pruža vrhunski financijski menadžment i smanjenje troškova, omogućava veću učinkovitost, osigurava bolju kontrolu, omogućava izmjene u krajnjoj produkciji, optimizira radnje koje obavlja jedna osoba ili više njih, generira točna predviđanja, daje stalnu kontrolu nad opskrbnim lancem, ubrzava zaprimanje narudžbi i isporuku, povećava zadovoljstvo kupaca i zadovoljava zakonske norme i pravila.

FactumERP poslovni softver stvara temelj za uspješnije upravljanje lancem opskrbe, optimizira uvid u poduzeće kako bi se smanjio broj operacija i troškovi u opskrbnom lancu, poboljšava donošenje odluka i omogućava brže odgovaranje na potrebe klijenata i gospodarske uvijete.

FactumERP rješenje omogućuje rastućim tvrtkama da povećaju planiranje i upravljanje poslovnim procesima kako bi se bolje pozicionirali na njihovim poslovnim tržištima, osiguraju zadovoljstvo klijentima i u konačnici poboljšaju ukupni rezultat tvrtke.

 Planiranje i razvoj

 Poslovna logika (BI)

 Poslovanje i CRM

 Ljudski resursi

 Proizvodnja

 Komunalni sustav

 Poljoprivreda

Dodatni moduli

Svaki od navedenih modula može se priključiti glavnom dijelu sustava. Moduli mogu raditi kao zajednički sustava ili mogu biti odvojeni.

 Praćenje zaliha

 Distribucija i logistika

 Kontrola nabave kroz ugovor

 Uvozne/izvozne pošiljke

 Internet trgovina

 Praćenje dokumenata (DFM)

Klijenti kažu...