Poljoprivreda na klik
AgroSYS
Razvili smo poslovno rješenje za poljoprivredne zadruge, mala i srednja poduzeća koja se bave skladištenjem, otkupom i prodajom poljoprivrednih proizvoda (žitarica, mlijeka).

Naš softver zadovoljava potrebu za monitoringom i kontrolom realizacije, omogućuje izradu svih potrebitih vrsta izvještaja, pruža analizu međuovisnosti procesa, povezivanje dislociranih lokacija u cjelinu te cjelovitu informacijsku podršku.

Naš software namijenjen je poslovnim subjektima koji se bave otkupom poljoprivrednih proizvoda (žitarica, mlijeka), skladištenjem u silosima i sušenjem te prodajom istih kooperantima te kroz maloprodaju (poljoprivredne apoteke) ili veleprodaju.

Cjelokupni sustav oslanja se naš ERP sustav te je u potpunosti integriran u vaše svakodnevno poslovanje

 Otkup žitarica/uljarica

Otkup se vrši prema otkupnim mjestima (silosi, podna skladišta) s unosom kvalitativnih elemenata za pojedinu vrstu žitarice / uljarice, a povezan je sa silosima/podnim skladištima te praćenjem kooperativnih odnosa. Omogućuje pregled otkupa (ponderi, obračunski kg) po otkupnim mjestima te kreiranje robno materijalnih dokumenata iz otkupa.

 Otkup mlijeka

Otkup mlijeka s preuzimanjem datoteke Agencije o kvaliteti uzoraka mlijeka

 Silosi

Omogućuje automatsko evidentiranje količine žitarica kod prijema i prodaje što je vidljivo u realnom vremenu u svim knjigovodstvenim evidencijama

 Kooperanti

Odnos s kooperantima se temelji na Ugovorima o kooperaciji koji su definirani po partneru i pojedinoj kulturi. Kooperant se zadužuje za potreban repromaterijal (sjeme, gnojivo, sadnice, gorivo) po dogovorenim uvjetima za što dobiva fakturu. Nakon žetve, otkupa i obračuna, usklađuje se odnos kooperanata te se vrši isplata.

 Otprema žitarica/uljarica

Ovaj modul uključuje otpremu žitarica, generira kreiranje otpremnica, pregled otpreme po kvalitativnim elementima, mjestima isporuke te međuskladišnice između otkupnih mjesta

 Cjenici

Mogućnost formiranja cjenika za maloprodaju (poljoprivredne apoteke), ugovorenu sjetvu prema Ugovoru o kooperaciji za pojedinu kulturu) ili cijena za gotovinu

 Financije

Cjelokupni sustav integriran je u naš ERP sustav koji omogućuje uvid u sve financijske podatke neophodne za vođenje poslovanja kao i mogućnosti kreiranja zakonskih obaveznih izvjštaja

Klijenti kažu...