Vrhunski rezultati
SportMANAGER
"Ribbon" sučelje čini jednostavnije i preglednije korištenje sustava. Digitalizacijom dokumentacije stvoren je cjelokupni DM sustav.

Integracija

Povezivanjem svih županijskih centar u jednu cijelinu stvorena je jedinstvena baza podatka. Ovakvim načinom uspijeva se držati kontrola nad cijelim sustavom registriranja svih osoba u sportu što u konačnici dovodi i do regularnosti natjecanja.

Jedinstveni broj koji se dodijeljuje osobi omogućuje praćenje sportaša cijelom njegovom karijerom što uključuje i prelaske u druge oblike nakon završetka sportske karijere.

Pristupom digitalnom osobnom kartonu u svakom trenutku se može provjeriti sve informacije o statusu osobe - prelasci, kažnjavanje, nastupi u reprenzetaciji...

Edukacijski dio ovog sustava zasnovan je na video-portalu i on-line testiranju. Sustav pretežno koriste sudačke organizacije kako bi vršile provjere svojih sudaca

Poslovna integracija donosi praćenje i izdavanje računa te njihovu isplatu kako pravnim osobama tako i fizičkim osobama. Izrada računa, kreiranje ugovora o djelu je vrlo jednostavno.

e-Lista

Način registracije osoba "ljepljenjem" slika na komade papira je zaborav. e-Lista omogućuje klubovima da u svakom trenutku mogu ispisati listu osoba s pravom nastupa za pojedinu utakmicu. Na listu se automatski ispisuje i slike osoba.

e-Komunikacija

Uspostavom jedinstvene baze svi potrebni dokumenti oko prelaska osobe iz jednog kluba u drugi klub "putuj" elekotrničkim putem. Jednostavnot i brzina ovakvog tijeka dovodi do smanjenja pogrešaka odnosno gubljenja dokumentacija koja se koristila nekada.

Statistički podaci

Statistički podaci su vrlo bitni segment svakog poslovnog procesa pa tako i ovoga. Iako ovdje ne govorimo o klasničnim poslovnim procesima statistika je ovdje vrlo bitna. Razni statistički podaci omogućuju savezima pravovaljne informacije te izvješćivanja prema nadležnim državnim ili lokalnim tijelima.

Osnovne mogućnosti

 Jedinstvena baza podtaka

 Jedinstvena broj

 Elektronsko slanje dokumenata

 Evidencija svih sudionika u sportu

 Liste s pravom nastupa

 Statistička izvješća

 Elektronsko delegiranje osoba

 Automatska obrada podataka poslije utakmice

 Statistika odmah poslije utakmice

 "Live score" na web stranici

 Video-portal

 On-line testiranje

 iOS/Android aplikacija

 ...

B2B poslovanje

 Partneri/Klubovi

 Kupci-dobavljači

 Glavna knjiga

 Automatsko fakturiranje

 Kreiranje ugovora o djelu

 Evidentanje ugovora o djelu

 Postotak naplate

 Osobni portal za svakog kupca/klub/suca

 Automatska izrada virmana

 Automatska izrada JOPPD obrasca

 ...

Klijenti kažu...